जनकपुरमा यस्तो बन्दैछ शहीदद्वार « Khabarhub
Logo
४ बैशाख २०७८, शनिबार

जनकपुरमा यस्तो बन्दैछ शहीदद्वारजनकपुरधाम- मधेश आन्दोलनका शहीदको सम्मानमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जनकपुरधामको उत्तरी प्रवेशमार्ग मुजेलियामा शहीद द्वारको निर्माण गर्ने भएको छ ।

करिब तीन करोड रुपैयाँ लगागतमा मधेश आन्दोलनका शहीद नितु यादव, दिलीप यादव र सञ्जय चौधरीको सम्मानमा शहीद द्वार निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको हो ।

zxLbu]6sf] k|f?k
hgsk’/wfd @) c;f/ M
hgsk’/wfd pkdxfgu/kflnsfaf6 dw]z cfGbf]ngdf zxfbt k|fKt ug]{sf] ;Ddfgdf lgdf{0f ug]{ zxLbu]6sf] k|f?k . t:jL/ M lxdf+z’ rf}w/L÷/f;;

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहका अनुसार मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरी अन्त्येष्टि गरिएको छेउ मुजेलियास्थित राजमार्गमा शहीद द्वार निर्माण गरिने छ ।

द्वारको तीनवटा पिलरमा नितु, दिलीप र सञ्जयको प्रतिमा रहने जनाइएको छ । उपमहानगरपालिकाद्वारा सो द्वारमा मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान रामको प्रतिमा पनि राख्ने योजना अघि सारिएको छ ।


भर्खर

0