सागमा पदक बिजेता खेलाडीलाई नगरपरिक्रमा गराइँदै, यी रुटका सडक प्रभावित हुनसक्ने